A 3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft. a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése és megbízhatóságának növelése érdekében 1999-ben bevezette az ISO 9001 minőségirányítási rendszert, amelyet azóta is működtet. A 3i Kft. a környezettudatosság érdekében 2016-tól ISO 14001 szerinti környezetközpontú elvek és szabályzások szerint működik. 

A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerek működtetése mellett, a cég működését az alábbiakban felsorolt szempontok szerint szervezi.

  • A cég vezetői elkötelezettek a minőség- és környezetpolitika folyamatos fejlesztése és megvalósítása mellett.
  • Gazdaságos működés kialakítása, termékeink megbízhatóságának növelése a környezeti terhelés csökkentése mellett.
  • Minden dolgozónktól elvárjuk, hogy állandó célja legyen saját munkája minőségének a javítása, mások munkájának segítése, a környezet védelme és a minőség- és környezetirányítási célok elérésében való közreműködés.
  • Fejlesztési és a gyártási folyamatok során elsődleges szempont a kitűzött minőséggel kapcsolatos célok megvalósítása, az életciklus szemlélet és a hulladékminimalizálás elvének alkalmazásával.
  • Minden esetben olyan beszállítók mellett döntünk, akik megbízhatóan feldolgozható, jó minőségű alapanyagot, terméket kínálnak és betartják a környezetvédelmi előírásokat.
  • A minőségjavítási és környezetvédelmi tevékenység szisztematikus és folyamatos végzése minden munkatársunkkal szemben kötelezően elvárt feladat.
  • Az irányítási rendszer követelmények ismerete cégünk munkatársai számára minden szinten alapkövetelmény, amelyet oktatási programok segítenek elő.
  • Tevékenységünk során kiemelt jelentőségű a szabványok, törvényi és egyéb követelmények megismerése, értelmezése és betartása.